صنایع برودتی سید صالحی

صنایع برودتی

خدمات صنایع سید صالحی

تولید قطعات دستگاه های برودتی

product distribution

توزیع قطعات دستگاه های برودتی

طراحی قطعات دستگاه های برودتی

واردات قطعات دستگاه های برودتی

آشنایی بیشتر با

صنایع برودتی سید صالحی

همواره تلاشگر و پویا با بهره گیری از دانش و تکنولوژی روز دنیا با برنامه ریزی و تأکید بر نوآوری به عنوان یک مجموعه معتبر و صاحب نام در صنعت سیستم های برودتی جایگاه مناسبی در ایران را دارا می باشد.

مجله صنعت برودتی